Dostawa komputerów medycznych i tabletów medycznych.

CPV code:

30213000-5

30213200-7

termin składania ofert: 6 czerwca 2022 r.

Treść zapytania